Сайт материалов КОБ

Lataa:
Lataa fb2 — 55.66Кб
Lataa mobi — 111.61Кб
Lataa epub — 58.51Кб
Lataa odt — 44.73Кб
Lataa pdf — 548.50Кб
Lataa arkisto (rar) — 33.32Кб
 

Tietoa nykytilanteesta №2(109), maaliskuu 2013

Tämä analyyttinen kirjoitelma täydentää SNTL SP:n (SNTL:n Sisäisen Prediktorin) 1998–1999 vuosien työtä Atlantiksen murheellinen perintö. Trotskismi on “eilen”, mutta ei mitenkään “huomenna”, joka on suositeltua lukea ennen nykyistä kirjoitelmaa.

 

Lyhyesti asiaan

Globalisaatio on objektiivinen prosessi, sillä se perustuu ihmiskunnan biologiseen yhtenäisyyteen, joka on asettunut maapallon useampaan paikkaan. Globalisaation ydin perustuu tietynlaisen kulttuurin rakentamiseen, jossa ihmiskunta yhdistyy tulevaisuudessa. Tällä hetkellä globalisaatio on astunut uuteen vaiheeseen. Tämä vaihe eroaa perusteellisesti aiemmasta vaiheesta.

Globalisaation aiemmalle vaiheelle olivat ominaisia seuraavat erikoispiirteet:

Globalisaation uudelle vaiheelle ovat ominaisia seuraavat erikoispiirteet, jotka erottavat sen aiemmasta vaiheesta:

 

SNTL:n Sisäinen Prediktori
15. maaliskuu – 1. huhtikuu 2013