Сайт материалов КОБ

Tietoa nykytilanteesta №2(109), maaliskuu 2013

Tämä analyyttinen kirjoitelma täydentää SNTL SP:n (SNTL:n Sisäisen Prediktorin) 1998–1999 vuosien työtä Atlantiksen murheellinen perintö. Trotskismi on “eilen”, mutta ei mitenkään “huomenna” , joka on suositeltua lukea ennen nykyistä kirjoitelmaa. Lyhyesti asiaan
  • Aiemman globalisaatiovaiheen erikoispiirteitä
  • Alkaneen globalisaatiovaiheen erikoispiirteitä
  • Globalisaatiokonseptioiden pääkomponentit tänään
  • Globalisaation tulevaisuudennäkymät olosuhteissa, jossa on useita konseptioita

Se fakta, että tämänpäiväinen ihmisyhteiskunta ja tietokoneverkko ovat tietojärjestelmiä, mahdollistaa tekemään analogioita näiden välillä. Koska käyttöjärjestelmä on minkä tahansa tietoverkon keskeinen osa, jonka ydin sisältää itsessään algoritmeja ja lähdetietoja, joita tarvitaan sovellusohjelmien toimintaa ja vuorovaikutusta varten. Käyttöjärjestelmän analogina ihmisyhteiskunnassa on kulttuuri. Samoin kuin käyttöjärjestelmä on kattava ohjelmia kohden, näin myös kulttuuri on kattava järjestelmä taloutta kohden. Sen vuoksi, jotta voitaisiin käsitellä taloudessa olevia ongelmia on ymmärrettävä, millainen on yhteiskunnassa vallitseva kulttuuri, tässä tapauksessa raamatullinen kulttuuri. Raamatullisen kulttuurin arkkitehtuuri koostuu useista komponenteista. Sen perustana on ydin, jonka lähdekoodi on suljettuna suurelle osalle käyttäjistä. Mutta kokeneilla käyttäjillä on pääsy ratkaisemaan rutiinitehtäviä komentotulkin avulla, jonka komennot ovat ohjekirjassa, joka tunnetaan myös Vanhana Testamenttina. Jotta voitaisiin varmistaa pienelle kehittäjäryhmälle erikoisedut verrattuna kaikkiin muihin käyttäjiin, käyttöjärjestelmän ytimessä on erikoismahdollisuudet, jotka eivät ole turvallisuussyistä dokumentoitu mihinkään. Tavallinen käyttäjä voi pitää kehittäjän näitä mahdollisuuksia “IHMEENÄ”.